تماس باما :
فارسی
انگلیسی

پیست اسکی و تیوپ سواری بام خلخال در فصل زمستان پذیرای مسافران و همشهریان عزیز می باشد