تماس باما :
فارسی
انگلیسی

زمین چمن فوتبال و کمپ تیم های ورزشی باشگاهی و ملی در فاز دوم مجتمع پذیرای ورزش دوستان خواهد بود ...

( به زودی ... )