تماس باما :
فارسی
انگلیسی

فودکورت مجتمع بام خلخال تجربه ای متفاوت و طعمی دلنشین با چشم اندازی متفاوت را برایتان به ارمغان خواهد آورد