تماس باما :
فارسی
انگلیسی

سالن کنفرانس و همایش در فاز سوم مجتمع با داشتن سالن های برگزاری کنفرانس های علمی و تخصصی و همایشات ملی و بین المللی ایجاد خواهد شد ...

( به زودی ... )