تماس باما :
فارسی
انگلیسی
اطلاعات تور    
نوع تور تفریحی کد تور 90212 نام تور تور 6 روزه استانبول از تبریز تعداد شب 3 مقصد نهایی استانبول ایرلاین ایران ایرتور وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% کمسیون همکار تماس بگیرید اعتبار تور میلادی : 2020/10/30 شمسی : 1399/08/09 روزهای حرکت همه روزه
گالری
آفر تور استانبول
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
زیر دو سال
2 تا 5 سال
5 تا 12 سال
رزرو
Grand Milan(استانبول)
هتل Grand Milan
(BB)
آکسارای
24,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
Ozyavuz(استانبول)
هتل Ozyavuz
(BB)
توپکاپی
24,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Legarden(استانبول)
هتل LegardenTOP
(BB)
آکسارای
24,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Bluway City(استانبول)
هتل Bluway City
(BB)
عثمان بی
24,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Bluway Historical(استانبول)
هتل Bluway Historical
(BB)
عثمان بی
26,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
The City Port(استانبول)
هتل The City Port
(BB)


26,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Arsima(استانبول)
هتل Arsima
(BB)
عثمان بی
26,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Cumbali(استانبول)
هتل Cumbali
(BB)
تاکسیم هاربیه
27,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
lcon(استانبول)
هتل lcon
(BB)
تاکسیم
27,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
Elysium Style(استانبول)
هتل Elysium Style
(BB)
تاکسیم
27,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
Atik Palace(استانبول)
هتل Atik Palace
(BB)
عثمان بی
27,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
Tango(استانبول)
هتل Tango
(BB)
عثمان بی
28,700,000
تماس بگیرید
 
 
 
Dora(استانبول)
هتل Dora
(BB)
تاکسیم
29,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
Taksim Town(استانبول)
هتل Taksim Town
(BB)
تاکسیم
30,700,000
تماس بگیرید
 
 
 
The Biancho(استانبول)
هتل The Biancho
(BB)
تاکسیم پرا
30,700,000
تماس بگیرید
 
 
 
Grand Makel(استانبول)
هتل Grand Makel
(BB)
توپکاپی
31,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
The Marmara(استانبول)
هتل The Marmara
(BB)
شیشلی
33,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Green Park(استانبول)
هتل Green Park
(BB)
تاکسیم
34,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
Halifaks(استانبول)
هتل Halifaks
(BB)
شیشلی
34,000,000
تماس بگیرید
 
 
 
Metropolitan(استانبول)
هتل Metropolitan
(BB)
تاکسیم
34,500,000
تماس بگیرید
 
 
 
Double tree hilton(استانبول)
هتل Double tree hilton
(BB)
تاکسیم
37,400,000
تماس بگیرید
 
 
 
هتل Double tree hillton esentepe (Biz cetvahir)
(BB)
شیشلی
39,300,000
تماس بگیرید
 
 
 
Radison Blu(استانبول)
هتل Radison Blu
(BB)
شیشلی
46,800,000
تماس بگیرید
 
 
 
Marriot(استانبول)
هتل Marriot
(BB)
شیشلی
57,500,000
تماس بگیرید
 
 
 
هتل قیمت به تومان

Grand Milan (استانبول) هتل Grand Milan(BB)آکسارای

دو تخته 24,000,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Ozyavuz (استانبول) هتل Ozyavuz(BB)توپکاپی

دو تخته 24,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Legarden (استانبول) هتل LegardenTOP(BB)آکسارای

دو تخته 24,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Bluway City (استانبول) هتل Bluway City(BB)عثمان بی

دو تخته 24,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Bluway Historical (استانبول) هتل Bluway Historical(BB)عثمان بی

دو تخته 26,000,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

The City Port (استانبول) هتل The City Port(BB)

دو تخته 26,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Arsima (استانبول) هتل Arsima(BB)عثمان بی

دو تخته 26,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Cumbali (استانبول) هتل Cumbali(BB)تاکسیم هاربیه

دو تخته 27,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

lcon (استانبول) هتل lcon(BB)تاکسیم

دو تخته 27,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Elysium Style (استانبول) هتل Elysium Style(BB)تاکسیم

دو تخته 27,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Atik Palace (استانبول) هتل Atik Palace(BB)عثمان بی

دو تخته 27,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Tango (استانبول) هتل Tango(BB)عثمان بی

دو تخته 28,700,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Dora (استانبول) هتل Dora(BB)تاکسیم

دو تخته 29,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Taksim Town (استانبول) هتل Taksim Town(BB)تاکسیم

دو تخته 30,700,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

The Biancho (استانبول) هتل The Biancho(BB)تاکسیم پرا

دو تخته 30,700,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Grand Makel (استانبول) هتل Grand Makel(BB)توپکاپی

دو تخته 31,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

The Marmara (استانبول) هتل The Marmara(BB)شیشلی

دو تخته 33,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Green Park (استانبول) هتل Green Park(BB)تاکسیم

دو تخته 34,000,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Halifaks (استانبول) هتل Halifaks(BB)شیشلی

دو تخته 34,000,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Metropolitan (استانبول) هتل Metropolitan(BB)تاکسیم

دو تخته 34,500,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Double tree hilton (استانبول) هتل Double tree hilton(BB)تاکسیم

دو تخته 37,400,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Double tree hillton esentepe (Biz cetvahir) (استانبول) هتل Double tree hillton esentepe (Biz cetvahir)(BB)شیشلی

دو تخته 39,300,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Radison Blu (استانبول) هتل Radison Blu(BB)شیشلی

دو تخته 46,800,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -

Marriot (استانبول) هتل Marriot(BB)شیشلی

دو تخته 57,500,000
یک تخته تماس بگیرید
زیر دو سال -
2 تا 5 سال -
5 تا 12 سال -
ترانسفر

دارد

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر
توضیحات

به علت سیستمی بودن پرواز امکان تغییر نرخ وجود دارد

تورهای فروخته شده تغییر نرخ ندارد

نرخ کودک 2 تا 5 سال 1/400/000 تومان و زیر 2 سال 250/000 تومان

درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*